Nõudmised trükkitulevatele failidele
 1. Trükistele, mis trükitakse kindlale formaadile, kujundamisel jätta igast servast vähemalt 10 mm tühja ruumi.
 2. Trükistes, mis peale trükkimist lõigatakse õigesse formaati, peab tekst ja muud kriitilised objektid asuma vähemalt 5 mm kaugusel lõppformaadi servadest. Ja kujundamisel arvestada trükise puhtale formaadile lisaks 3-5 mm lõikevaru (bleed) igale välisküljele (jäetud bleedi suurus peaks olema kirjas trükkisaadetava faili nimes).
 3. Pdf-i ei tohi lisada lõikemärke, bleed ja puhas formaat peavad olema õigesti vormindatud. Välja arvatud kõvaköite kaante tagasipöördekohad ja selg, mis peavad olema tähistatud.
 4. Kujundamisel vältida mustade tekstide ja joongraafika puhul 4-värvi musta (rich black) kasutamist. Suurte mustade pindade trükkimiseks on soovitav retsept C40%; M30%;Y0%;K100%.
 5. Värvipindadel olevatele mustadele (100% K) objektidele ja tekstile lisab trükikoda ületrüki (black overprint).
  Juhul kui ületrükki ei soovita, siis teha mitteületrükkuv must (C1;M1;Y1;K100)
 6. Erivärvi objektide kokkupuutel kujunduses peab tumedama objekti serv katma heledamat objekti 0,1 – 0,4 mm (trapping) (auto-spreading).
 7. Joongraafika (line-art) minimaalne joonepaksus peab olema vähemalt 0,15 mm. Hairline ei tohi kasutada.
 8. Must-valged vektorkujul objektid ei tohi sisaldada CMYK ega RGB värvitoone.
 9. Vältida väikeste (8 punkti või väiksemate) valgete kirjade kasutamist (knock out) värvilistes objektides. Kursiivis või šeriifidega kirja minimaalne suurus värvilistes objektides peab olema vähemalt 10 punkti. Loetavuse ja kontrasti tagamiseks vältida valgete kirjade asetamist 50%-ist heledamatesse rastripindadesse või kollasesse värvi.
 10.  Fotode töötlemisel kasutada vastavalt trükitavale paberile Adobe Photoshop-is vastavaid parameetreid (ICC profiilid – PSOcoated_v3.icc (115-250 g kaetud paber) ja PSOuncoated_v3_FOGRA52.icc (õhem kaetud paber) ja soovitavalt salvestatud pakkimata TIF formaati.
 11.  Kõik värvilised pildid ja objektid peavad olema CMYK (mitte RGB või Lab) formaadis. Samuti peavad kõik kasutatud SPOT värvid olema konverteeritud CMYK formaati. Muidugi mitte juhul kui trükis ei tule 4-värvitrükis, vaid eraldi värvidena. Siis peavad kõik värvid v. a. must (black) olema määratletud PMS (Pantone) värvidena.
 12.  Piltide resolutsioon peab olema võrdne kahekordse rastritihedusega (näiteks 150 lpi trüki puhul peab pildi resolutsioon olema 300 dpi).
 13.  Vali Press trükikoda võtab trükkimiseks vastu komposiit-pdf faile (pdf versioon 1.4–1.5). Kokkuleppel ka ai, cdr, indd, doc, docx faile (lisandub pdf-ideks tegemise tasu). Kui kujundusfail sisaldab lingitud objekte, siis tuleb ka see kaasa panna. Kõik kujunduses kasutatud kirjatüübid (fonts) peavad olema lisatud failidena või siis konverteeritud objektideks.
 14.  Digitaalselt saadetud trükimaterjalidele peaks olema lisatud väljaprint paberile (võimaluse korral). Kui töö väljaprintimisel postscript-printeril tekib probleeme, palume kindlasti teatada trükikojale, sest sama probleem võib korduda RIP-is.
 15.  Printi/ trükki tulev PDF fail ei tohi sisaldada kommentaaridena lisatud teksti ega kujunduselemente.

 

Nõudmised trükikotta kujundamisele tulevatele materjalidele
 1. Kujundamisele tulevad tekstid peaksid olema rtf või doc, docx formaadis või siis (kokkuleppel) käsikirjas.
 2. Tekstifailis peaks tekst olema sisestatud korrektselt ja reegleid silmas pidades ja esialgne korrektuur peab olema tehtud.
 3. Pildimaterjal võib olla fotodena (läikega on paremad), slaididena või ka skaneerituna (vt. pildi tehnilisi tingimusi eestpoolt).
 4. Pildimaterjal peaks olema tähistatud.
 5. Materjalidega peaks kaasas olema sisukord ja fotode allkirjad. Samuti peaks olema ära näidatud fotode ja tabelite võimalikud asukohad.

Vali Press trükikojal on õigus tellija poolt esitatud tehnilistele nõudmistele mittevastav materjal tagasi lükata.

Tellija poolt esitatud tehnilistele nõudmistele mittevastava materjali ümbertegemise eest, samuti tehnilistele nõudmistele mittevastava materjali süü tõttu tekkinud kulutused kannab tellija.