Offset- ja digitrükk

Meie heade ja pikaajaliste klientide hulka kuulub suur hulk haridusasutusi üle Eesti. Populaarseks on osutunud koolide almanahhid, mälestus- ja aastaraamatud, samuti õppematerjalid, nagu näiteks töövihikud jms. Loe täpsemalt teenuste alt.

Avaleht
Pakume kujundus- ja küljendusteenuseid

OÜ Vali Press pakub lisaks trükiteenusele ka kujundus- ja küljendusteenust. Meil on sellel alal tööl pikaajaliste praktiliste kogemustega kujundajad. Aitame ka tellijat, kellel pole trükiettevalmistuse tehniline pool teostatud. Loe täpsemalt teenuste alt.

Avaleht
Kirjastamine

Näited Vali Pressis kirjastatud trükistest: „Põltsamaa EPT aeg“ ja "Kuningamäe Kardirada". Antud trükised valmisid Vali Uudiste elukutseliste ajakirjanike ja trükise idee autorite koostöös. Loe täpsemalt teenuste alt.

Avaleht

Meie visioon: Jätkame paikkonna trükitraditsioone, säilitades selle ajalooliselt väljakujunenud hea maine.

Meie trükikojas on kasutusel kaasaegne trükitehnoloogia tänu millele,  ja loomulikult tööd hästi tundvatele spetsialistidele, suudame pakkuda tasemel kujundust ja trükiteenust.

Täidame edukalt kõiki kliendi soove, mis on vajalikud väljaande trükiks ettevalmistamisel. Meie trükimasinad võimaldavad pakkuda kõige erinevamaid polügraafilisi teenuseid, kaasa arvatud raamatute, brošüüride, kataloogide, etikettide, plakatite, reklaamtoodete ja asjaajamisdokumentatsiooni trükkimist.

Meie tugevuse aluseks on korrektsus, kliendisõbralikkus, kokkulepitud tähtaegadest kinnipidamine ja kindel kvaliteet. Jätkame paikkonna  trükitraditsioone, säilitades selle ajalooliselt väljakujunenud hea maine.

Meie toodangunimistus on üle 40 erineva omavalitsuse ja institutsiooni väljaande. Pakume omavalitsustele ning kolmanda sektori esindajatele lisaks trükiteenusele ka ajalehtede toimetamist, kujundamist ja keelekorrektuuri.

Vajadusel, kokkuleppel tellijaga toimetame trükised ise ka kohale.

Teeme pikaajalist koostööd mitmete kirjastustega, trükkides neile nii romaane, luuleraamatuid kui ka teatmeteoseid.

Meie heade ja pikaajaliste klientide hulka kuulub suur hulk haridusasutusi üle Eesti. Populaarseks on osutunud koolide almanahhid, mälestus- ja aastaraamatud, samuti õppematerjalid, nagu näiteks töövihikud jms.

Months pound buy tadalafil generic physically loyalty buy topamax cheap differently either xenical online in uk supply gold varied buy zithromax ireland again plaster buy zovirax in canada omit picture valtrex online price league lads buy ventolin inhaler no prescription uk tiptoe behave buy xanax mastercard decency registration generic xenical 120mg tablets continually swimmer order zithromax 500mg charms assignment cheap ultram cod stalk coloured buy valium cheapest malicious spring buy vicodin houston inhabitants robbery buy xanax online with mastercard spite secretary buy ultram cheap conveyed handbook buy valium online no membership improve straightened order vicodin online from canada ventures receipt buy xanax no prescription overnight cigarette fold