Kirjastamine

Näited Vali Pressis kirjastatud trükistest: „Põltsamaa EPT aeg“ ja "Kuningamäe Kardirada". Antud trükised valmisid Vali Uudiste elukutseliste ajakirjanike ja trükise idee autorite koostöös.

Vali Press kirjastus tegeleb lisaks kohaliku ajalehe Vali Uudised väljaandmisele veel mitmesuguste raamatute, valla- ning linnalehtede ning seltside infolehtede kirjastamisega.

Oma toimetuse olemasolu võimaldab pakkuda asjatundlikku abi  tekstide koostamisel, keeletoimetuses jt. kirjastamise etappides.