Kirjastamine

Näited Vali Pressis kirjastatud trükistest: „Põltsamaa EPT aeg“ ja "Kuningamäe Kardirada". Antud trükised valmisid Vali Uudiste elukutseliste ajakirjanike ja trükise idee autorite koostöös.

Vali Press kirjastus tegeleb mitmesuguste raamatute, valla- ning linnalehtede ning seltside infolehtede kirjastamisega.

Oma toimetuse olemasolu võimaldab pakkuda asjatundlikku abi  tekstide koostamisel, keeletoimetuses jt. kirjastamise etappides.