Teksti sisestamisest

 1. Ainult üks tühik. Kaks tühikut ei tohi kunagi kõrvuti asetseda. Rääkimata sellest, et tühikute abil moodustatakse tabeleid. Tulpade paikaajamiseks tuleks kasutada TAB klahvi (asub klaviatuuril Caps Locki peal). Kui tahad pealkirja (vms teksti) lehe keskele saada, siis selleks on tsentreerimise nupp.
 2. Lõigu eraldamine. Lõigu esimest rida ei tohi tühikutega ajada vasakust äärest kaugemale kui seda on järgnevad. Eelnev lõik eraldatakse järgnevast ENTER klahviga.
 3. Sõnade rõhutamiseks ei kasutata suuri tähti ega tühikuid. Sõnade esiletoomiseks ei tohi lüüa ühe sõna erinevate tähtede vahele tühikuid. Rõhutamiseks ja esiletoomiseks on rasvane ja kaldkiri. Kehtib ka nimede kohta.
 4. Paarismärkide (sulud, jutumärgid) ja teksti, mida nad ümbritsevad, vahele ei lööda tühikut. Kui jutumärgid või sulud algavad, siis on tühik enne ja kui lõppevad siis pärast vastavat märki.
 5. Koma, punkt, semikoolon, koolon, küsi- ja hüüumärk ning sidekriips järgnevad vahetult tekstile ja alles siis tuleb tühik. Vahetult tähendab, et nendele märkidele ei eelne kunagi tühikut. (Mitte ajada segi sidekriipsu mõttekriipsuga!) NB! Interneti ja e-posti aadressides ei eksisteeri tühikuid.
 6. Kui pealkiri on ühelauseline, siis selle lõppu ei panda punkti.
 7. Uuele leheküljele jõudmiseks ei tohi kasutada tühje ridu. Järgmisele leheküljele siirdumiseks on Wordis klahvikombinatsioon CTRL+ENTER (mõlemat klahvi tuleb korraga vajutada). Tühjade ridade kasutamine uue lehekülje saamiseks on vale, sest näiteks hiljem teise arvutiga printides võivad lehekülgede vahetused olla vales kohas.
 8. Sõnu ei poolitata ise kunagi. Teksti hiljem muutes võib poolituskoht nihkuda rea lõpust keskele.
 9. Ära aja ülakoma segi rõhumärgiga! Rõhumärgi tunneb ära sellest, et see tuleb (eestikeelsel klaviatuuril) välja alles vastava klahvi teistkordsel vajutamisel (ja siis tuleb kohe kaks tükki korraga). Ülakoma klahv asub kohe sisestusklahvi (enter) kõrval ja Õ tähe klahvi all.
 10. Tekstirida ei tohi vahetada ENTER klahviga – arvuti teeb seda ise. Vastasel juhul ei teki vabalt voolavat teksti.
 11. Taandrea tekitamiseks ei kasutata tühikuid ega tabulaatori klahvi (TAB), vaid seda tehakse (Wordis Format/Paragraph/Special/First line) dokumendi määratlusi muutes.
 12. Üldiselt on igasugune automaatika kasutamine vastunäidustatud ja ka emakeele reeglite vastane (töötab inglise keele reeglite järgi). Tools/AutoCorrect alt tuleks maha võtta kõik linnukesed.
 13. Tekstid tuleks soovituslikult salvestada rtf formaati – siis ei teki teistes arvutites faili avamisega probleeme.