Avaleht

Meie visioon: Jätkame paikkonna trükitraditsioone, säilitades selle ajalooliselt väljakujunenud hea maine.

Meie trükikojas on kasutusel kaasaegne trükitehnoloogia tänu millele,  ja loomulikult tööd hästi tundvatele spetsialistidele, suudame pakkuda tasemel kujundust ja trükiteenust.

Täidame edukalt kõiki kliendi soove, mis on vajalikud väljaande trükiks ettevalmistamisel. Meie trükimasinad võimaldavad pakkuda kõige erinevamaid polügraafilisi teenuseid, kaasa arvatud raamatute, brošüüride, kataloogide, etikettide, plakatite, reklaamtoodete ja asjaajamisdokumentatsiooni trükkimist.

Meie tugevuse aluseks on korrektsus, kliendisõbralikkus, kokkulepitud tähtaegadest kinnipidamine ja kindel kvaliteet. Jätkame paikkonna  trükitraditsioone, säilitades selle ajalooliselt väljakujunenud hea maine.

Meie toodangunimistus on üle 40 erineva omavalitsuse ja institutsiooni väljaande. Pakume omavalitsustele ning kolmanda sektori esindajatele lisaks trükiteenusele ka ajalehtede toimetamist, kujundamist ja keelekorrektuuri.

Vajadusel, kokkuleppel tellijaga toimetame trükised ise ka kohale.

Teeme pikaajalist koostööd mitmete kirjastustega, trükkides neile nii romaane, luuleraamatuid kui ka teatmeteoseid.

Meie heade ja pikaajaliste klientide hulka kuulub suur hulk haridusasutusi üle Eesti. Populaarseks on osutunud koolide almanahhid, mälestus- ja aastaraamatud, samuti õppematerjalid, nagu näiteks töövihikud jms.